హైదరాబాద్‌ : సందడిగా వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
close

హైదరాబాద్‌ : సందడిగా వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

1/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

2/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

3/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

4/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

5/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

6/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

7/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

8/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

9/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

10/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

11/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

12/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

13/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

14/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

15/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ వర్చువసో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని