రెండోసారి ప్రధానిగా మోదీ ప్రమాణస్వీకారం

రెండోసారి ప్రధానిగా మోదీ ప్రమాణస్వీకారం

1/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

2/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

3/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

4/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

5/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

6/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

7/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

8/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

9/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

10/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

11/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

12/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

13/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

14/14

నరేంద్ర మోదీతో ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన అనంతరం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కేంద్ర కేబినెట్‌ సభ్యులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని