శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

1/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

2/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

3/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

4/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

5/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

6/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

7/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

8/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

9/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

10/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

11/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

12/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

13/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

14/14

తిరుమల : శ్రీవారి సేవలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్‌ నరసింహన్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని