సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

1/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

2/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

3/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

4/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

5/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

6/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

7/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

8/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

9/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

10/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

11/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

12/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

13/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

14/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

15/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

16/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

17/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

18/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

19/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

20/20

సుష్మా స్వరాజ్‌ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖుల నివాళి

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని