మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

1/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

2/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

3/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

4/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

5/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

6/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

7/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

8/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

9/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

10/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

11/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

12/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

13/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

14/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

15/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

16/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

17/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

18/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

19/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

20/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

21/21

మోతెరా మైదానంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని