దిల్లీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన మెలానియా

దిల్లీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన మెలానియా

1/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

2/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

3/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

4/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

5/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

6/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

7/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

8/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

9/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

10/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

11/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

12/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

13/13

దిల్లీలోని దక్షిణ మోతీబాగ్‌ ప్రాంతంలో గల సర్వోదయ కో ఎడ్యుకేషనల్‌ సీనియర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌ను సందర్శించిన అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని