గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన పూల వర్షం

గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన పూల వర్షం

1/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

2/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

3/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

4/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

5/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

6/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

7/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

8/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

9/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

10/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

11/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

12/12

హైదరాబాద్‌: గాంధీ ఆస్పత్రిపై భారత వాయుసేన ఆధ్వర్యంలో పూల వర్షం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని