అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

1/17

చిత్తూరు: శ్రామిక్‌ రైల్లో వలసకార్మికులను జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్న అధికారులు

2/17

చిత్తూరు: శ్రామిక్‌ రైల్లో వలసకార్మికులను జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్న అధికారులు

3/17

చిత్తూరు: శ్రామిక్‌ రైల్లో వలసకార్మికులను జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్న అధికారులు

4/17

చిత్తూరు: శ్రామిక్‌ రైల్లో వలసకార్మికులను జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్న అధికారులు

5/17

చిత్తూరు: శ్రామిక్‌ రైల్లో వలసకార్మికులను జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్న అధికారులు

6/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

7/17

కర్నూలు: శ్రామిక్‌రైలులో వలసకూలీలను జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ తరలింపు

8/17

కర్నూలు: శ్రామిక్‌రైలులో వలసకూలీలను జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ తరలింపు

9/17

కర్నూలు: శ్రామిక్‌రైలులో వలసకూలీలను జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ తరలింపు

10/17

కర్నూలు: శ్రామిక్‌రైలులో వలసకూలీలను జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ తరలింపు

11/17

కర్నూలు: శ్రామిక్‌రైలులో వలసకూలీలను జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ తరలింపు

12/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

13/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

14/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

15/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

16/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

17/17

అమరావతి: ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగు కోసం బెజవాడ స్టేషన్లో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని