అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరం అల్లకల్లోలం

అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరం అల్లకల్లోలం

1/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

2/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

3/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

4/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

5/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

6/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

7/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

8/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

9/15

10/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

11/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

12/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

13/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

14/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

15/15

కొత్తపల్లి : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అంపన్‌ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరంలో ముంచెత్తుతున్న కెరటాలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని