జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

1/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

2/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

3/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

4/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

5/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

6/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

7/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

8/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

9/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

10/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

11/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

12/12

ఆఫ్రో-అమెరికన్‌ జార్జి ఫ్లాయిడ్‌ మృతిపై అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని