మాస్కులతో ఆర్మీ అధికారుల పాసింగ్‌ పరేడ్‌

మాస్కులతో ఆర్మీ అధికారుల పాసింగ్‌ పరేడ్‌

1/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

2/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

3/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

4/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

5/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

6/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

7/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

8/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

9/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

10/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

11/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

12/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

13/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

14/14

హైదరాబాద్‌ : చరిత్రలో తొలిసారిగా పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో మాస్కులు ధరించి పాల్గొన్న ఆర్మీ అధికారులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని