గాంధీలో ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ సిబ్బంది నిరవధిక సమ్మె

గాంధీలో ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ సిబ్బంది నిరవధిక సమ్మె

1/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

2/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

3/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

4/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

5/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

6/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

7/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

8/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

9/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

10/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

11/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

12/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

13/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

14/14

హైదరాబాద్‌ : సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరవధిక సమ్మె చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రి పొరుగు సేవల సిబ్బంది

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని