హిరోషిమా, నాగసాకిలపై విషాదానికి 75 ఏళ్లు

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై విషాదానికి 75 ఏళ్లు

1/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

2/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

3/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

4/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

5/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

6/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

7/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

8/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

9/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

10/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

11/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

12/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

13/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై జరిగిన అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

14/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

15/15

హిరోషిమా, నాగసాకిలపై అణుబాంబు దాడి.. మృతులకు నివాళులర్పిస్తున్న చిత్రాలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని