ఆర్‌పీఎఫ్‌ మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

ఆర్‌పీఎఫ్‌ మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

1/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

2/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

3/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

4/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

5/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

6/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

7/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

8/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

9/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

10/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

11/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

12/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

13/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

14/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

15/15

హైదరాబాద్‌ : మౌలాలిలోని ఆర్‌పీఎఫ్‌ ఏడో బెటాలియన్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ‌‌‌ పరేడ్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని