పోలీసుల అదుపులో రాజధాని రైతులు

పోలీసుల అదుపులో రాజధాని రైతులు

1/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

2/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

3/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

4/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

5/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

6/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

7/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

8/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

9/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

10/10

విజయవాడ : ఏఎంఆర్‌డీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రాజధాని రైతులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని