మొహర్రం ఊరేగింపులో పాల్గొన్న షియా ముస్లింలు

మొహర్రం ఊరేగింపులో పాల్గొన్న షియా ముస్లింలు

1/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

2/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

3/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

4/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

5/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

6/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

7/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

8/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

9/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

10/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

11/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

12/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

13/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

14/14

హైదరాబాద్‌: మొహర్రం సందర్భంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్న వేలాది మంది షియా ముస్లింలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని