విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కులో విద్యుత్‌ వెలుగులు

విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కులో విద్యుత్‌ వెలుగులు

1/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

2/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

3/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

4/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

5/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

6/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

7/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

8/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

9/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

10/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

11/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

12/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

13/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

14/14

కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌లో మూసి వేసిన విశాఖ సెంట్రల్‌ పార్కును మళ్లీ తెరవడంతో సందర్శకుల రాక మొదలయింది. రంగుల ఫౌంటేన్లు.. పచ్చికబయళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్తుదీపాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని