తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీట్‌ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు...

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీట్‌ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు...

1/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

2/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

3/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

4/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

5/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

6/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

7/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

8/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

9/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

10/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

11/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

12/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

13/42

తిరుపతిలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

14/42

హైదరాబాద్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

15/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

16/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

17/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

18/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

19/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

20/42

కర్నూలులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

21/42

ఖమ్మంలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

22/42

ఖమ్మంలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

23/42

చిత్తూరులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

24/42

చిత్తూరులో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

25/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

26/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

27/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

28/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

29/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

30/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

31/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

32/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

33/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

34/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

35/42

విజయవాడలో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

36/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

37/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

38/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

39/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

40/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

41/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

42/42

సికింద్రాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళుతున్న విద్యార్థులు...

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని