ఎల్బీస్టేడియంలో ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌ ’

ఎల్బీస్టేడియంలో ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌ ’

1/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

2/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

3/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

4/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

5/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

6/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

7/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

8/8

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీస్టేడియంలో నిర్వహించిన ‘ఫిట్‌ ఇండియా ఫ్రీడం రన్‌.. ఫిట్‌ తెలంగాణ రన్‌’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, బాడ్మింటన్‌ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరినాథ్‌, జాతీయ బాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని