రాజమండ్రి: ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

రాజమండ్రి: ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

1/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

2/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

3/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

4/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

5/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

6/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

7/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

8/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

9/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

10/10

రాజమండ్రి: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉప్పుటేరు పొంగడంతో ప్రజల అవస్థలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని