ఉర్రూతలూగించిన ఏపీ పోలీస్ బ్యాండ్‌

ఉర్రూతలూగించిన ఏపీ పోలీస్ బ్యాండ్‌

1/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

2/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

3/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

4/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

5/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

6/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

7/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

8/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

9/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

10/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

11/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

12/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

13/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

14/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

15/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

16/16

అమరావతి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్‌ బ్యాండ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని