శ్రీనగర్‌లో హిమపాతం

శ్రీనగర్‌లో హిమపాతం

1/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

2/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

3/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

4/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

5/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

6/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

7/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

8/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

9/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

10/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

11/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

12/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

13/13

శీతాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లో మంచు కురుస్తోంది. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు, ఇళ్లపై క్రమంగా మంచు పేరుకుపోతోంది.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని