హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

1/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

2/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

3/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

4/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

5/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

6/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

7/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

8/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

9/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

10/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

11/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

12/12

ఉప్ప‌ల్ మైదానంలో మొద‌టి వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త్ - ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జ‌ట్లు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని