వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

1/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

2/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

3/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

4/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

5/16

మ్యాచ్‌లో అభిమాని అత్యుత్సాహం

6/16

మ్యాచ్‌లో అభిమాని అత్యుత్సాహం

7/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

8/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

9/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

10/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

11/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

12/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

13/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

14/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

15/16

వీడీసీఏ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్‌ ద.ఆఫ్రికా టెస్ట్‌మ్యాచ్‌ మూడోరోజు

16/16

మ్యాచ్‌లో అభిమాని అత్యుత్సాహం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని