ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

1/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

2/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

3/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

4/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

5/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

6/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

7/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

8/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

9/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

10/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

11/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

12/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

13/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

14/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

15/15

గుంటూరు: చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల క్రీడామైదానంలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ -2019 క్రికెట్

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని