తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

1/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

2/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

3/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

4/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

5/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

6/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

7/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

8/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

9/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

10/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

11/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

12/12

తిరుపతి: సౌత్‌జోన్‌ ఇంటర్‌ యూనివర్సిటి ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని