మాల్దీవుల్లో సైనా, కశ్యప్‌ విహారం

మాల్దీవుల్లో సైనా, కశ్యప్‌ విహారం

1/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

2/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

3/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

4/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

5/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

6/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

7/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

8/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

9/9

ప్రముఖ బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వల్‌ తన భర్త, సహచర బాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారుడు పారుపల్లి కశ్యప్‌తో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేద తీరుతున్నారు. అలా సాయంకాలం సముద్ర తీరంలో, అస్తమిస్తున్న సూర్య కిరణాలను అస్వాదిస్తూ గడిపారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని