న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

1/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

2/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

3/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

4/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

5/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

6/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

7/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

8/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

9/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

10/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

11/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

12/12

న్యూదిల్లీ: ఇండియా ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మెరిసిన ర‌కుల్‌, క‌రీష్మా

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని