ఫ్యాషన్‌ షోలో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మలు

ఫ్యాషన్‌ షోలో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మలు

1/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

2/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

3/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

4/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

5/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

6/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

7/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

8/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

9/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

10/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

11/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

12/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

13/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

14/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

15/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

16/16

హైద‌రాబాద్‌: హైలైఫ్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభోత్స‌వంలో భాగంగా మాదాపూర్‌లోని నోవాటెల్ హోట‌ల్‌లో నిర్వ‌హించిన ఫ్యాష‌న్ షోలో ఆక‌ట్టుకున్న రూప‌ద‌ర్శినులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని