న‌గ‌రంలో మెరిసిన మోడ‌ళ్లు

న‌గ‌రంలో మెరిసిన మోడ‌ళ్లు

1/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

2/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

3/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

4/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

5/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

6/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

7/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

8/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

9/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

10/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

11/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

12/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

13/13

హైద‌రాబాద్‌: ప‌ంజాగుట్ట‌లోని మానేప‌ల్లి జ్యుయ‌ల‌ర్స్ స‌రికొత్త వ‌జ్రాభ‌ర‌ణాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఆభ‌ర‌ణాల‌ను న‌గ‌రానికి చెందిన ప‌లువురు మోడ‌ళ్లు ధ‌రించి ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని