బంజారాహిల్స్‌లో ‘ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019’ ఫ్యాషన్‌ ఆడిషన్స్‌

బంజారాహిల్స్‌లో ‘ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019’ ఫ్యాషన్‌ ఆడిషన్స్‌

1/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

2/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

3/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

4/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

5/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

6/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

7/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

8/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

9/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

10/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

11/11

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని హోటల్‌ పార్కు హయత్‌లో ఏసియా ఫసిపిక్‌ - 2019 ఫ్యాషన్‌ కాంటెస్ట్‌ ఆడిషన్స్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని