ఉత్సాహంగా ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌

ఉత్సాహంగా ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌

1/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

2/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

3/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

4/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

5/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

6/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

7/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

8/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

9/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

10/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

11/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

12/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

13/13

తిరుపతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటర్‌ కాలేజియేట్‌ యూత్‌ ఫెస్టివల్‌-2019

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని