‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన శేఖర్‌ కమ్ముల

‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన శేఖర్‌ కమ్ముల

1/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

2/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

3/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

4/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

5/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

6/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

7/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

8/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

9/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

10/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

11/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

12/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

13/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

14/14

హైదరాబాద్‌ : స్టేట్‌ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ‘తెలంగాణ ఆది ధ్వని’ గిరిజన జానపద సంగీత వాద్య ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన సినీ దర్శకులు శేఖర్‌ కమ్ముల, నాగ్‌ అశ్విన్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని