వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

1/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

2/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

3/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

4/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

5/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

6/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

7/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

8/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

9/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

10/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

11/11

విజయవాడ : వీఆర్‌ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఎఫోసెక్‌-2020లో భాగంగా కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షో

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని